Tarieven

Fysiotherapie en onze specialisaties worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen worden rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Bent u hiervoor niet verzekerd, dan ontvangt u van ons een nota.

De onderstaande tarievenlijst geldt als uw zorgverzekeraar uw behandelingen niet (meer) vergoed.

Zitting fysiotherapie €42,00

Zitting fysiotherapie (aan huis) €55,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult €42,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult (aan huis) €55,00

Screening DTF €20,00

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie €55,00

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie (aan huis) €65,00

Intake en onderzoek na verwijzing €45,00

Intake en onderzoek na verwijzing (aan huis) €55,00

Psychosomatische fysiotherapie zitting €55,00

Psychosomatische fysiotherapie zitting (aan huis) €65,00

Telefonische zitting €25,00

Niet nagekomen afspraak €30,00

Wij vragen u bij verhindering dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Als u de afspraak niet of niet tijdig heeft afgemeld brengen wij u die, middels een nota, in rekening.