Joke Kroon

Mijn vak is mijn hobby gebleken en daardoor heb ik een reis gemaakt langs vele cursussen en vakgebieden om mij nu als fysiotherapeute ook met psychosomatiek te bemoeien. Een mens is immers één geheel. Emoties, gevoelens en denkpatronen hebben invloed op hoe het lichaam functioneert en zo ook is er een route die vanuit het lijf gevoelens, emoties en denkpatronen aanzwengelt. 

Het is voor mij een uitdaging om mensen naar zelfmanagement te brengen om weer grip op hun leven te krijgen.

Om voorwaarden hiervoor te scheppen gebruik ik alle kennis en vaardigheden die ik sinds het afstuderen in 1983 heb opgedaan middels opleidingen, cursussen en levenservaring.

Dry needling en fascietechnieken nemen een belangrijke plaats in om voorwaarden te scheppen van waaruit iemand zelf weer in beweging kan komen. 

Als een mens zelf niet oefent en wacht op de “quick fix” van alleen een magische handeling door iemand anders, ben ik waarschijnlijk niet de juiste therapeut. Een lijf leert door te bewegen, niet door een afwachtende houding, al dan niet op de bank voor een beeldscherm met een zak chips…

In mijn vrije tijd wandel ik met mijn man, lees ik boeken die opvallend vaak aan het werk gerelateerd zijn en wroet ik in de tuin om mijn hoofd leeg te maken en inspiratie op te doen. Zo komen nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied ter beschikking voor patiënten.